«گریه نکن، مرد که گریه نمی کنه» «زشت می‌شی وقتی گریه می‌کنی» شمام وقتی کوچیک بودین، این جمله‌ها رو از پدرمادر و بزرگترا شنیدین؟ یا خودتون در برخورد با بچه‌ها از این جمله‌ها استفاده می‌کنین؟ خب پس این ویدیو مخصوص شماست.