صفحه اصلی فیلم و انیمیشن

پربازدیدهای هفته

  جدیدترین ها

  • سبک شناسی شعر
   سبک شناسی شعر سبک شناسی شعر

   سبک شناسی شعر

   <p>پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار)</p> علوم و فنون ادبی سه - فصل چهارم / ۲ فروردین توسط دکتر حصاری
  • آشنایی با بناهای تاریخی
   آشنایی با بناهای تاریخی آشنایی با بناهای تاریخی

   آشنایی با بناهای تاریخی

   <p>کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه چهار)</p> آشنایی با بناهای تاریخی - پایه دهم - فصل سوم - رشته معماری توسط زهرا رستمی
  • دین و زندگی3 درس 13
   دین و زندگی3 درس 13 دین و زندگی3 درس 13

   دین و زندگی3 درس 13

   <p>پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار)</p> دین و زندگی سه - درس سیزدهم - رشته ادبیات و علوم انسانی توسط استاد دلبری پایه 12/ ۲ فروردین
  • متره و برآورد
   متره و برآورد متره و برآورد

   متره و برآورد

   <p>کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه چهار)</p> شهروند الکترونیکی - درس متره و برآورد - رشته معماری - پایه دوازدهم / ۲ فروردین
  • دولت و اقتصاد
   دولت و اقتصاد دولت و اقتصاد

   دولت و اقتصاد

   <p>پایه دهم متوسطه (شبکه چهار)</p> اقتصاد - درس چهارم - فصل اول / ۲ فروردین درس دولت و اقتصاد
  • علوم و فنون ادبی 3
   علوم و فنون ادبی 3 علوم و فنون ادبی 3

   علوم و فنون ادبی 3

   <p>پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار)</p> علوم و فنون ادبی سه - فصل چهارم / ۲ فروردین
  • علوم و فنون ادبی یک
   علوم و فنون ادبی یک علوم و فنون ادبی یک

   علوم و فنون ادبی یک

   <p>پایه دهم متوسطه (شبکه چهار)</p> علوم و فنون ادبی یک - درس ده / ۳ فروردین <p>توسط دکترکجانی حصاری</p>
  • انگیزه و نگرش در درس روانشناسی
   انگیزه و نگرش در درس روانشناسی انگیزه و نگرش در درس روانشناسی

   انگیزه و نگرش در درس روانشناسی

   <p>پایه یازدهم متوسطه (شبکه چهار)</p> رشته ادبیات وعلوم انسانی - روانشناسی - درس هفت / ۳ فروردین توسط خانم حسن زادگان
  • شهروند الکترونیکی
   شهروند الکترونیکی شهروند الکترونیکی

   شهروند الکترونیکی

   <p> فصل 5 و 6 شهروند الکترونیکی توسط مهندس صالحی،کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه چهار)</p> شهروند الکترونیکی - فصل پنجم - رشته نرم افزار / ۲ فروردین
  • تاریخ سه
   تاریخ سه تاریخ سه

   تاریخ سه

   <p>تاریخ سه پایه 12درس دهم تاریخ معاصر ایران، ، بررسی شرایط سیاسی اجتماعی بعد از کودتای 28 مرداد  توسط استاد حاجی زاده</p>
  • عربی2
   عربی2 عربی2

   عربی2

   <p>درس اعراب فعل مضارع ، درس های انتهایی پایه 11عربی علوم انسانی و علوم و معارف، توسط محسن انصاری</p>
  • روانشناسی
   روانشناسی روانشناسی

   روانشناسی

   <p>پایه یازدهم متوسطه (شبکه چهار)</p> روانشناسی - سلامت - رشته ادبیات علوم انسانی و علوم معارف اسلامی / ۱۰ فروردین
  • ریاضی و آمار
   ریاضی و آمار ریاضی و آمار

   ریاضی و آمار

   <p>پایه یازدهم متوسطه (شبکه چهار)</p> ریاضی و آمار دو - رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی / ۱۰ فروردین
  • گام های فهم قرآن
   گام های فهم قرآن گام های فهم قرآن

   گام های فهم قرآن

   رشته علوم ومعارف اسلامی - علوم و معارف قرآنی دو  پایه ی 11/ ۹ فروردین ۱۳۹۹ توسط خانم گوهری
  • انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف بیداری اسلامی
   انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف بیداری اسلامی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف بیداری اسلامی

   انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف بیداری اسلامی

   <p>درس 14 کتاب 11 انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف بیداری اسلامی توسط خانم تیموریان</p>
  • لگاریتم و خواص آن
   لگاریتم و خواص آن لگاریتم و خواص آن

   لگاریتم و خواص آن

   <p>پایه یازدهم متوسطه (شبکه چهار)</p> لگاریتم و خواص آن ، ریاضی 2 پودمان 4 - شاخه فنی و حرفه ای و کارشناسی توسط مهدی تیموری/ ۱۰ فروردین
  • علوم قرآنی
   علوم قرآنی علوم قرآنی

   علوم قرآنی

   علوم و معارف قرآنی - پایه یازدهم، درس دهم توسط خانم گوهری/ ۲ فروردین ۱۳۹۹درباره فهم قرآن
  • جغرافیا3
   جغرافیا3 جغرافیا3

   جغرافیا3

   <p>درس پنجم - رشته ادبیات و علوم انسانی / ۲ فروردین ۱۳۹۹جغرافیای سه پایه 12 توسط استاد عزیزی مدرسه اینترنتی ایران از شبکه 4 سیما</p>

   بیشتر ...

    بیشتر ...

     بیشتر ...