ابراز علاقه و تلاش های هرمیداس اتابکی به عنوان بزرگترین طراح خودرو جهان برای انتقال تجربیات و ایده هایش به داخل کشور عزیزمان