علما و دانشمندان

جستجو

علما و دانشمندان

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
نسخه آیت الله بهجت برای درمان حواس پرتی در نماز
00':58''
0 0
نسخه آیت الله بهجت برای درمان حواس پرتی در نماز
کانال :
جایی که در نماز سهوا حواستون پرت شد، بدرد شیطان نمیخوره ولی اگر حواستون آمد در نمازید اونجا حواستان را جمع کنید.
ماجرای گونی پر از گربه؛ استاد قرائتی
01':00''
0 0
ماجرای گونی پر از گربه؛ استاد قرائتی
کانال :
ماجرای بچه دار نشدن پدر آقای قرائتی.