علما و دانشمندان

جستجو

علما و دانشمندان

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
فقط بگو خدایا آمدم؛ آیت الله جوادی آملی
00':58''
10 0
فقط بگو خدایا آمدم؛ آیت الله جوادی آملی
کانال :
این همه مشرکین و بت پرستان حجاز سالیان متمادی کعبه را بتکده کردند بت ها را در کعبه می گذاشتند بعد آمدند گفتند خدایا آمدیم خدا قبول کرد چه جوری ما را قبول نمی کند
شگفتی شهید مطهری از خواب همسر خود
03':37''
0 0
شگفتی شهید مطهری از خواب همسر خود
کانال :
اظهار شگفتی استاد مطهری از برخی خواب‌های همسر خود
اختلاسگر از حیوان هم پست تر هست
03':31''
0 0
اختلاسگر از حیوان هم پست تر هست
کانال :
آیت الله جوادی آملی قرآن فحش نمی دهد واقعیت را می گوید کسی که اختلاس می کند از حیوان پست تر است