ورزشی

جستجو

ورزشی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
تماشاگران
00':00''
2127 1
تماشاگران
کانال :
نظرات تماشاگران مسابقات فوتبال و جواب مسئولان در برنامه شوک فوتبال به مدت 00:07:00
خرید فروش بلیط
00':00''
1622 1
خرید فروش بلیط
کانال :
نظرات تماشاگران مسابقات فوتبال و جواب مسئولان در برنامه شوک فوتبال به مدت 00:07:12
تماشاگر نما
00':00''
1731 2
تماشاگر نما
کانال :
نظرات مختلف در مورد تماشاگر نما و تماشاگران مسابقات فوتبال در برنامه شوک فوتبال به مدت 00:07:18
ناسزا گویی
00':00''
2236 2
ناسزا گویی
کانال :
نظرات مختلف از تماشاگران مسابقات فوتبال و جواب مسئولان در برنامه شوک فوتبال به مدت 00:07:19
اشتباهات داوری
00':00''
2051 2
اشتباهات داوری
کانال :
اشتباهات داور و داوری در برنامه شوک فوتبال به مدت 00:08:17
اشتباهات بازیکنان
00':00''
1516 2
اشتباهات بازیکنان
کانال :
نظر کارشناسان و تماشاگران در مورد اشتباهات بازیکنان در فوتبال «برنامه شوک فوتبال» به مدت 00:07:44
تساوی پیروزی واستقلال!
00':00''
2355 1
تساوی پیروزی واستقلال!
کانال :
تساوی استقلال و پیروزی در آخرین بازی و نظرات مختلف مردم و کارشناسان به مدت 08:04
ایران و عربستان
00':00''
2238 2
ایران و عربستان
کانال :
حواشی مسابقه فوتبال ایران و عربستان در ورزشگاه آزادی به مدت 00:07:51
حواشی مسابقه  ایران و عربستان
00':00''
2198 3
حواشی مسابقه ایران و عربستان
کانال :
حواشی مسابقه فوتبال ایران و عربستان در ورزشگاه آزادی و مصاحبه با علی دایی به مدت 00:07:48
مافیای فوتبال
00':00''
1561 2
مافیای فوتبال
کانال :
مافیای فوتبال و بازیکنان و جذب بازیکنان به مدت 00:07:43
آفات فوتبال ایران
00':00''
1128 2
آفات فوتبال ایران
کانال :
نظرات و انتقادات مختلف در مورد تماشاگران و تماشا گرنما درویژه برنامه شوک فوتبال به مدت 00:07:53
آفات فوتبال
00':00''
2301 2
آفات فوتبال
کانال :
تصاویری از آفات فوتبال ایران در ویژه برنامه شوک در فوتبال به مدت 00:07:10
جادوگری
00':00''
2188 3
جادوگری
کانال :
جادوگری در فوتبال واقعیت یا توهم !!! « ویژه برنامه شوک در فوتبال » به مدت 00:06:44
ضربه به توپ با پنجه پا
00':00''
3125 0
ضربه به توپ با پنجه پا
کانال :
ضربه به توپ با پنجه پا - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 2:36
ضربه به توپ با زانو
00':00''
4406 1
ضربه به توپ با زانو
کانال :
ضربه به توپ با زانو - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 1:43
جادوگر فوتبال ایران
00':00''
6152 22
جادوگر فوتبال ایران
کانال :
کلیپ بسیار زیبا از حرکات تکنیکی و زیبای علی کریمی بازیکن اسبق تیم ملی و بایرن مونیخ آلمان و حال حاضر تیم شالکه 04 . به مدت 02:03 .
کنترل توپ با سر
00':00''
2043 4
کنترل توپ با سر
کانال :
کنترل توپ با سر - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 2:52
کنترل توپ با شانه
00':00''
1282 1
کنترل توپ با شانه
کانال :
کنترل توپ با شانه - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 2:20
کنترل توپ با زانو
00':00''
2219 3
کنترل توپ با زانو
کانال :
کنترل توپ با زانو - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 1:35
کنترل توپ با پا
00':00''
4023 3
کنترل توپ با پا
کانال :
کنترل توپ با پا - از سری مجموعه مهارتهای فردی در فوتبال - مدت 2:28