آموزشی

جستجو

آموزشی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
قسمت دوم رمان رگتایم
24':06''
21 0
قسمت دوم رمان رگتایم
کانال :
قسمت 2 رمان رگتایم اثر ای ال دکتروف خوانش همایون ارشادی
درس 8 هویت اجتماعی پایه ۱۲
21':00''
228 0
درس 8 هویت اجتماعی پایه ۱۲
کانال :
تدریس درس 8 بعد فرهنگی هویت ایرانی هویت اجتماعی پایه ۱۲ رشته تجربی و ریاضی توسط آزیتا بیدقی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
قسمت سوم رمان رگتایم
22':28''
104 0
قسمت سوم رمان رگتایم
کانال :
قسمت 3 رمان رگتایم اثر ای ال دکتروف خوانش همایون ارشادی
فصل سوم هندسه ۲ پایه ۱۱
26':00''
99 0
فصل سوم هندسه ۲ پایه ۱۱
کانال :
تدریس فصل سوم هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک توسط حمید رضا دهقان در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 15 فارسی و نگارش چهارم ابتدایی
29':00''
458 0
درس 15 فارسی و نگارش چهارم ابتدایی
کانال :
تدریس درس 15 فارسی و نگارش چهارم ابتدایی توسط فاطمه احمدی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
قسمت 4 رمان رگتایم
24':28''
16 0
قسمت 4 رمان رگتایم
کانال :
قسمت 4 رمان رگتایم اثر ای ال دکتروف خوانش همایون ارشادی
قسمت 5 رمان رگتایم
21':20''
10 0
قسمت 5 رمان رگتایم
کانال :
قسمت 5 رمان رگتایم اثر ای ال دکتروف خوانش همایون ارشادی
درس بسازیم و لذت ببریم علوم پایه دوم ابتدایی
30':46''
208 0
درس بسازیم و لذت ببریم علوم پایه دوم ابتدایی
کانال :
تدریس درس بسازیم و لذت ببریم علوم پایه دوم ابتدایی توسط خانم توکلی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس چی می خواهم بسازم؟ علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی
36':58''
356 0
درس چی می خواهم بسازم؟ علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی
کانال :
تدریس درس چی می خواهم بسازم؟ علوم تجربی و تفکر پایه اول ابتدایی توسط فاطمه چوپانی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
بخش دوم تدریس فصل 10 علوم تجربی پایه 9
24':00''
343 0
بخش دوم تدریس فصل 10 علوم تجربی پایه 9
کانال :
بخش دوم تدریس فصل 10 علوم تجربی پایه 9 توسط فرج اله طهماسبی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
فصل 10 علوم تجربی پایه 9
24':45''
334 0
فصل 10 علوم تجربی پایه 9
کانال :
تدریس فصل 10 علوم تجربی پایه 9 توسط فرج اله طهماسبی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
قسمت 1 از رمان کوری
25':56''
32 0
قسمت 1 از رمان کوری
کانال :
قسمت اول از رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو ،خوانش رمان کوری توسط استاد علی عمرانی در قصه شب
قسمت 2از رمان کوری
27':57''
15 0
قسمت 2از رمان کوری
کانال :
قسمت دوم از رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو ،خوانش رمان کوری توسط استاد علی عمرانی در قصه شب
درس 5 عربی 2 پایه 11
41':17''
373 0
درس 5 عربی 2 پایه 11
کانال :
تدریس درس 5 عربی 2 پایه 11 رشته تجربی و ریاضی توسط معصومه ملکی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
قسمت 3 از رمان کوری
25':02''
133 0
قسمت 3 از رمان کوری
کانال :
قسمت 3 از رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو ،خوانش رمان کوری توسط استاد علی عمرانی در قصه شب
سامانه های بافتی زیست شناسی 1 پایه 10
20':30''
69 0
سامانه های بافتی زیست شناسی 1 پایه 10
کانال :
تدریس سامانه های بافتی زیست شناسی 1 پایه 10 رشته تجربی توسط اکرم السادات طبایی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
قسمت 4 از رمان کوری
25':06''
27 0
قسمت 4 از رمان کوری
کانال :
خوانش هنرمندان از رمان کوری اثر ژوزه ساراماگون توسط استاد علی عمرانی در قصه شب
درس 6 زبان انگلیسی پایه 7
33':30''
284 0
درس 6 زبان انگلیسی پایه 7
کانال :
تدریس درس 6 زبان انگلیسی پایه 7 توسط آقای غفوری و مرادی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
مساحت و محیط دایره بازی و ریاضی پایه 6
23':00''
63 0
مساحت و محیط دایره بازی و ریاضی پایه 6
کانال :
تدریس مساحت و محیط دایره بازی و ریاضی پایه 6 ابتدایی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
جمع اعشار ، تقریب در اعشار
34':00''
350 0
جمع اعشار ، تقریب در اعشار
کانال :
تدریس جمع اعشار ، تقریب در اعشار ریاضی پنجم ابتدایی توسط خانم پرتوی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
قسمت 5 از رمان کوری
24':30''
423 0
قسمت 5 از رمان کوری
کانال :
قسمت 5 از رمان کوری اثر ژوزه ساراماگو ،خوانش رمان کوری توسط استاد علی عمرانی در قصه شب