آموزشی

جستجو

آموزشی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
درس 10 نگارش پایه 10
14':12''
26 0
درس 10 نگارش پایه 10
کانال :
تدریس درس 10 نگارش پایه 10 توسط حجت کجانی حصاری در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی
39':00''
0 0
مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی
کانال :
تدریس مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی توسط گلناز اردستانی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 14 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12
18':52''
22 0
درس 14 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12
کانال :
تدریس درس 14 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه 12 توسط فاطمه رییس سادات در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
قرآن و هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
24':00''
22 0
قرآن و هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی
کانال :
تدریس درس 13 قرآن و هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی توسط صدف زاهدی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
قرآن و فارسی پایه اول ابتدایی
38':28''
49 0
قرآن و فارسی پایه اول ابتدایی
کانال :
تدریس قرآن و فارسی پایه اول ابتدایی توسط فاطمه عسگری در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 3 فیزیک ۲ پایه ۱۱ ریاضی فیزیک
20':38''
0 0
درس 3 فیزیک ۲ پایه ۱۱ ریاضی فیزیک
کانال :
تدریس درس 3 فیزیک ۲ پایه ۱۱ ریاضی فیزیک توسط مهدی فرجی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 6 تنوع زیستی انسان و محیط زیست پایه 11
25':02''
39 0
درس 6 تنوع زیستی انسان و محیط زیست پایه 11
کانال :
تدریس درس 6 تنوع زیستی انسان و محیط زیست پایه 11 توسط خانم کریمی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
آمار و احتمال پایه 11 ریاضی
22':08''
22 0
آمار و احتمال پایه 11 ریاضی
کانال :
تدریس آمار و احتمال پایه 11 ریاضی توسط علی فرمند در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 10 دین و زندگی ۳ پایه ۱۲
26':54''
28 0
درس 10 دین و زندگی ۳ پایه ۱۲
کانال :
تدریس درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ تجربی و ریاضی
درس 16 تعلیمات اجتماعی پایه 6 ابتدایی
30':00''
0 0
درس 16 تعلیمات اجتماعی پایه 6 ابتدایی
کانال :
تدریس درس 16 تعلیمات اجتماعی پایه 6 ابتدایی توسط اکرم فعل عراقی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
درس 15 فارسی و نگارش پنجم ابتدایی
31':00''
0 0
درس 15 فارسی و نگارش پنجم ابتدایی
کانال :
تدریس درس 15 فارسی و نگارش پنجم ابتدایی توسط نسیبه لونی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
40':30''
57 0
فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی
کانال :
تدریس فارسی و نگارش پایه دوم ابتدایی توسط شمسی صفا در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
فصل 11 علوم تجربی پایه ۷
32':00''
0 0
فصل 11 علوم تجربی پایه ۷
کانال :
تدریس فصل 11 علوم تجربی پایه ۷ توسط محمدامین اقبال احمدی در برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما .
درس 5 زبان انگلیسی پایه 9
25':20''
39 0
درس 5 زبان انگلیسی پایه 9
کانال :
تدریس درس 5 زبان انگلیسی پایه 9 توسط مولانا میری و خانم عرب لو در برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما .
شنیداری درس 6 پایه 8
30':30''
99 0
شنیداری درس 6 پایه 8
کانال :
تدریس قسمت شنیداری درس 6 پایه 8 توسط مولانا میری و خانم عرب لو در برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما .
دستگاه معادله های خطی ریاضی
33':00''
57 0
دستگاه معادله های خطی ریاضی
کانال :
تدریس دستگاه معادله های خطی ریاضی پایه 9 توسط علی عرب و مسعود خسروتاش در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه آموزش سیما .
فصل 5 ریاضی ۲ پایه 11
26':12''
21 0
فصل 5 ریاضی ۲ پایه 11
کانال :
تدریس فصل 5 ریاضی ۲ پایه 11 تجربی توسط حیدر شهنا در برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما .
انتقال نمودار توابع  ریاضی 1 پایه 10
16':14''
27 0
انتقال نمودار توابع ریاضی 1 پایه 10
کانال :
تدریس انتقال نمودار توابع  ریاضی 1 پایه 10 رشته تجربی و ریاضی توسط قاسم صیف زاده در برنامه مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش سیما .
سبک شناسی شعر
25':09''
2061 0
سبک شناسی شعر
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) علوم و فنون ادبی سه - فصل چهارم / ۲ فروردین توسط دکتر حصاری
آشنایی با بناهای تاریخی
25':23''
1228 0
آشنایی با بناهای تاریخی
کانال :
کار و دانش و فنی حرفه ای (شبکه چهار) آشنایی با بناهای تاریخی - پایه دهم - فصل سوم - رشته معماری توسط زهرا رستمی
دین و زندگی3 درس 13
23':39''
1422 0
دین و زندگی3 درس 13
کانال :
پایه دوازدهم متوسطه (شبکه چهار) دین و زندگی سه - درس سیزدهم - رشته ادبیات و علوم انسانی توسط استاد دلبری پایه 12/ ۲ فروردین