مذهبی

جستجو

مذهبی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 9
03':04''
539 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 9
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت نهم با موضوع سفر حج مکه - غار حراء تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 8
03':04''
526 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت نهم با موضوع سفر حج مکه - غار حراء و انتظار برای خواندن 2 رکعت نماز مستحبی تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 7
03':05''
779 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت نهم با موضوع سفر حج مکه - زیارت غار حراء و خواندن نماز در مجاورت غار حراء تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 6
03':02''
773 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت نهم با موضوع سفر حج مکه - زیارت غار حراء و مصاحبه با زوار تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 5
03':04''
1187 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت نهم با موضوع سفر حج مکه - زیارت غار حراء تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 4
03':05''
612 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت نهم با موضوع سفر حج مکه - در غار حراء تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 3
03':00''
585 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت نهم با موضوع سفر حج مکه - در غار حراء تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 2
03':05''
636 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت نهم با موضوع سفر حج مکه - دیدار از محل وحی پیامبر اسلام ص تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 1
03':00''
551 0
به نشانی خدا - قسمت نهم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت نهم با موضوع سفر حج آنونس ابتدایی قسمت نهم تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 11
01':15''
553 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 11
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هشتم با موضوع سفر حج جدایی از کاروان جانبازان و برگشت به مدینه تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 10
02':57''
539 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 10
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هشتم با موضوع سفر حج با کاروان جانبازان در مسجد شجره و مداحی مداح اهل بیت در اتوبوس جانبازان تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 9
03':01''
1014 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 9
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هشتم با موضوع سفر حج با کاروان جانبازان در مسجد شجره تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 8
03':05''
639 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هشتم با موضوع سفر حج با کاروان جانبازان در مسجد شجره و مراسم بستن احرام و مدیحه سرایی حاج محمود کریمی تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 7
03':05''
531 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هشتم با موضوع سفر حج با کاروان جانبازان در مسجد شجره و مصاحبه با آن عزیزان تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 5
03':04''
827 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هشتم با موضوع سفر حج خداحافظی از مدینه همراه با حاج محمود کریمی تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 4
03':04''
823 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هشتم با موضوع سفر حج مدیحه سرایی مداح اهل بیت در کاروان جانبازان در مدینه تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 3
03':05''
603 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هشتم با موضوع سفر حج همراه با کاروان جانبازان جنگ تحمیلی تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 2
03':05''
13713 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هشتم با موضوع سفر حج خداحاظی از مدینه مدینه مرا عقده ها در دل است خداحافظی کردنم مشکل است تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 1
03':06''
987 0
به نشانی خدا - قسمت هشتم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هشتم با موضوع سفر حج انونس ابتدایی قسمت هشتم تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هفتم-7
00':50''
890 0
به نشانی خدا - قسمت هفتم-7
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هفتم با موضوع سفر حج جدایی و خداحافظی با یک گروه از شیعیان پاکستانی تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 6
03':01''
662 0
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هفتم با موضوع سفر حج مدینه - مشربه ی ام ابراهیم و مزار مادر امام رضا ع حضرت نجمه خاتون س و مصاحبه ای با یک گروه از شیعیان پاکستانی که برای زیارت به این مکان آمده اند تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک