مذهبی

جستجو

مذهبی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
به نشانی خدا - قسمت هفتم-7
00':50''
890 0
به نشانی خدا - قسمت هفتم-7
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هفتم با موضوع سفر حج جدایی و خداحافظی با یک گروه از شیعیان پاکستانی تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 6
03':01''
662 0
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هفتم با موضوع سفر حج مدینه - مشربه ی ام ابراهیم و مزار مادر امام رضا ع حضرت نجمه خاتون س و مصاحبه ای با یک گروه از شیعیان پاکستانی که برای زیارت به این مکان آمده اند تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 5
03':05''
1081 0
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هفتم با موضوع سفر حج مدینه - مشربه ی ام ابراهیم و مزار مادر امام رضا ع حضرت نجمه خاتون س و مصاحبه ای با یک گروه از شیعیان پاکستانی که برای زیارت به این مکان آمده اند تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 4
03':04''
649 0
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هفتم با موضوع سفر حج مدینه - مشربه ی ام ابراهیم و مزار مادر امام رضا ع حضرت نجمه خاتون س و مصاحبه ای با یک گروه از شیعیان پاکستانی که برای زیارت به این مکان آمده اند تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 3
03':05''
778 0
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هفتم با موضوع سفر حج مدینه - مشربه ی ام ابراهیم و مزار مادر امام رضا ع حضرت نجمه خاتون س تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 2
03':06''
1379 0
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هفتم با موضوع سفر حج از مشهدالرضاع تا مدینه منوره و آرامگاه نجمه خاتون مادر امام رضاع تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 1
03':00''
635 0
به نشانی خدا - قسمت هفتم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت هفتم با موضوع سفر حج آنونس ابتدایی قسمت هفتم تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 8
02':14''
620 0
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت ششم با موضوع سفر حج مدینه - کوه احد بخش پایانی قسمت ششم تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 7
03':01''
656 0
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت ششم با موضوع سفر حج مدینه - کوه احد تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 6
03':06''
690 0
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت ششم با موضوع سفر حج مدینه - کوه احد و دلایل نام گذاری کوه به این نام و خواندن زیارت نامه شهدای احد تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 5
03':05''
829 0
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت ششم با موضوع سفر حج مدینه - کوه عینین که نام دیگرش رمات است جایی که پیامبر ص پنجاه تن از تیراندازان خود را بالای آن کوه گماشتند تا از پشت سر حمله ای به مسلمانان صورت نگیرد اما 40 تن از آنها کوه را ترک کردند و تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 4
03':03''
704 0
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت ششم با موضوع سفر حج مدینه - کوه احد صندوقچه ی اسرار صدر اسلام زیارت مزار شریف شهدای جنگ احد و حمزه سیدالشهداء تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 3
03':04''
690 0
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت ششم با موضوع سفر حج مدینه - کوه احد صندوقچه ی اسرار صدر اسلام همراه با نمایش صحنه ی شهادت حمزه سید الشهداء در جنگ احد در فیلم محمد رسول الله ص تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 2
03':00''
737 0
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت ششم با موضوع سفر حج مدینه - کوه احد صندوقچه ی اسرار صدر اسلام همراه با نمایش صحنه هایی از جنگ احد در فیلم محمد رسول الله ص تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 1
03':02''
735 0
به نشانی خدا - قسمت ششم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت ششم با موضوع سفر حج آنونس ابتدایی قسمت ششم تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 9
02':11''
699 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 9
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت پنجم با موضوع سفر حج معرفی مسجد جمعه در مدینه این مسجد مسجدی بود که حضرت محمدص اولین نماز جمعه ی اسلام را در آن اقامه نمودند تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 8
02':58''
959 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 8
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت پنجم با موضوع سفر حج نحوه ی چگونگی احداث مسجد قبلتین تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 7
02':52''
629 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 7
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت پنجم با موضوع سفر حج در مسجد قبلتین و بیان چگونگی تغییر قبله از بیت المقدس به سمت کعبه در این مسجد تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 6
03':03''
689 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت پنجم با موضوع سفر حج در مسجد قبلتین و توضیحاتی درباره ی این مسجد تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 4
02':58''
1066 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت پنجم با موضوع سفر حج بیان قصه ی مسجد قبا تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک
به نشانی خدا - قسمت پنجم  - بخش 3
03':06''
643 0
به نشانی خدا - قسمت پنجم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی به نشانی خدا - قسمت پنجم با موضوع سفر حج مسجد قبا در مدینه منوره تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک