رســـتاخـــيز (32)

جستجو

رســـتاخـــيز (32)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
رستاخيز قسمت سوم «نبرد ابراهيم و صائب با شاميان»
00':00''
288694 117
رستاخيز قسمت سوم «نبرد ابراهيم و صائب با شاميان»
کانال :
آخرين مرحله نبرد با شاميان قسمت ابراهيم اشتر و باقيمانده سپاه مي شود ابراهيم پس از پيروزي هاي پياپي در حمله هاي پيشين اينبار نيز خود به ميدان آمده و باقي لشکر ابن زياد را مي تاراند به مدت 1210
رستاخيز قسمت اول
00':00''
59690 21
رستاخيز قسمت اول
کانال :
ابراهيم اشتر به دستور مختار براي جنگ با ابن مرجانه راهي موصل مي شود هنگامي که لشگر يک منزل تا لشگر ابن مرجانه فاصله دارد ابن حر با ايجاد تفرقه و به بهانه غنيمت بيشتر از لشکر ابراهيم جدا شده مختار نيز يکي از فرماندهان دلير خود به نام صائب را براي کمک به ابراهيم اعزام مي کند عمير که يکي از فرماندهان ابن زياد بود به دستور و نقشه آن لعين به قصد نفاق بين لشگريان خدا نزد ابراهيم آمده عمير پس از پي بردن ابراهيم به اين موضوع پيمان دروغين با پسر اشتر مي بندد سرانجام لشگريان خدا اولين حمله خود را به فرماندهي صائب با پيروزي پشت سر مي گذارند به مدت 1105
رستاخيز قسمت دوم
00':00''
60194 15
رستاخيز قسمت دوم
کانال :
ابراهيم يکي ديگر از فرماندهان دلير خود را در يک حمله جانانه ديگر به مصاف با حصين ابن نمير مي فرستد در ميان لشکر ابراهيم پير مردي نابينا که از فلسطين به قصد جهاد با پسر مرجانه آمده به چشم مي خورد که او هم در اين جنگ نقش مهمي را ايفا مي کند از طرفي ابراهيم به نيت اينکه عمير با او پيمان راستين بسته قسمتي ديگر از سپاه را به سمت او روانه مي کند که با حمله غافلگيرانه آن ملعون مواجه مي شود به مدت 1023