رســـتاخـــيز (32)

جستجو

رســـتاخـــيز (32)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
رستاخيز قسمت سوم «نبرد ابراهيم و صائب با شاميان»
00':00''
287400 114
رستاخيز قسمت سوم «نبرد ابراهيم و صائب با شاميان»
کانال :
آخرين مرحله نبرد با شاميان قسمت ابراهيم اشتر و باقيمانده سپاه مي شود ، ابراهيم پس از پيروزي هاي پياپي در حمله هاي پيشين اينبار نيز خود به ميدان آمده و باقي لشکر ابن زياد را مي تاراند ، به مدت 12:10
رستاخيز قسمت دوم
00':00''
60107 14
رستاخيز قسمت دوم
کانال :
ابراهيم يکي ديگر از فرماندهان دلير خود را در يک حمله جانانه ديگر به مصاف با حصين ابن نمير مي فرستد . در ميان لشکر ابراهيم ، پير مردي نابينا که از فلسطين به قصد جهاد با پسر مرجانه آمده به چشم مي خورد که او هم در اين جنگ نقش مهمي را ايفا مي کند ، از طرفي ابراهيم به نيت اينکه عمير با او پيمان راستين بسته ، قسمتي ديگر از سپاه را به سمت او روانه مي کند که با حمله غافلگيرانه آن ملعون مواجه مي شود . به مدت 10:23
رستاخيز قسمت اول
00':00''
59597 19
رستاخيز قسمت اول
کانال :
ابراهيم اشتر به دستور مختار براي جنگ با ابن مرجانه راهي موصل مي شود . هنگامي که لشگر يک منزل تا لشگر ابن مرجانه فاصله دارد ، ابن حر با ايجاد تفرقه و به بهانه غنيمت بيشتر از لشکر ابراهيم جدا شده . مختار نيز يکي از فرماندهان دلير خود به نام صائب را براي کمک به ابراهيم اعزام مي کند . عمير که يکي از فرماندهان ابن زياد بود به دستور و نقشه آن لعين به قصد نفاق بين لشگريان خدا نزد ابراهيم آمده . عمير پس از پي بردن ابراهيم به اين موضوع ، پيمان دروغين با پسر اشتر مي بندد ، سرانجام لشگريان خدا اولين حمله خود را به فرماندهي صائب با پيروزي پشت سر مي گذارند ، به مدت 11:05