هولوکاست

جستجو

هولوکاست

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کشتار شش میلیون یهودی، دروغ بزرگ یهود
00':00''
5543 5
کشتار شش میلیون یهودی، دروغ بزرگ یهود
کانال :
در سالهای اخیر یک مکتب تاریخی موسوم به مکتب تجدید نظر طلبی بروز کرده است که در همین راستا سئوالاتی بنیادین پیرامون حقیقت هولوکاست مطرح نموده است که تابحال هیچکس جوابی برای این سئوالات نداشته است در سومین بخش از مستند هولوکاست افسانه یا واقعیت به دو سئوال اصلی از هولوکاست پرداخته شده است به مدت 1048
سوء استفاده یهود از کوره های آدم سوزی هیتلر
00':00''
34343 11
سوء استفاده یهود از کوره های آدم سوزی هیتلر
کانال :
تشریح یک شبهه بنیادین پیرامون تاریخ جعلی هولوکاست یعنی عدم کاربرد و گنجایش کوره های آدم سوزی هیتلر برای کشتار شش میلیون یهودی در چند سال جنگ و برخورد یهود با طراحان چنین سئوالات به مدت 1126