هولوکاست

جستجو

هولوکاست

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مستند آقای مرگ(7)
00':00''
3194 0
مستند آقای مرگ(7)
کانال :
قسمت هفتم از مستند آقای مرگ با موضوع بررسی صحت یا کذب بودن افسانه تاریخی هولوکاست در این قسمت به سرنوشت آقای فرد لوچر پس از رای دادگاه و تبعات این اقدام برای او پرداخته شده است به مدت 1130
مستند آقای مرگ(6)
11':32''
2731 0
مستند آقای مرگ(6)
کانال :
قسمت ششم از مستند آقای مرگ با موضوع بررسی صحت یا کذب بودن افسانه تاریخی هولوکاست در این قسمت به نتیجه آزمایشات آقای فرد لوچر بر روی اتاق های گاز بازمانده از ارتش هیتلر و واکنش دادگاه و یهودیان به این تحقیقات پرداخته شده است