در این قسمت از برنامه ی اتاق عمل فیتیله ای دکتر به چند نکاتی اشاره می کنه که باعث بیماری ( پیری زود رس شنوایی ) می شه . پیشنهاد می کنم حتما ببینید .