بیان تاریخچه ظهور عرفانی جعلی و انسان ساخته به نام عرفان سرخپوستی به دست کارلوس سزار سالوادور آراندا کاستاندا و آسیب شناسی بنیادی و لغزش های بنیانگذاران این عرفان گسترده شده در آمریکا و مکزیک از لسان حجت الاسلام محمد جواد ادبی .