سریال ماندگار و خاطره‌انگیز « ای وای بازم مدرسم دیر شد» که دوباره آقا محسن قصه با بازیگوشی زیاد وقتشو تلف میکنه و طبق معمول دیر به مدرسه می‌رسه ؛ به مدت:6:48