شعر شاعر انقلاب حسام درباره شهید مطهری و آثار گهربار او... (کیفیت بالا)