لکنت زبان یه نوع اختلاله که در جریان طبیعی گفتار به وجود میاد، این افراد تو گفتن کلمات یا صداهای خاصی گیر میکنن و عموما تو برقراری ارتباط با مشکل و استرس روبه‌رو می‌شن. برای همین مهمه که بدونیم چطوری باهاشون مکالمه کنیم و ارتباط بگیریم