روایتی از برخورد امیرالمومنین علیه‌السلام در زمان تقسیم غنیمت. برشی از کتاب الغارات