اظهارات جنجالی رئیس جمهور جوان شیلی علیه رژیم صهیونیستی: اسرائیل دولتی آدم کش و نسل کش است! این سخنان در حالی است که شیلی همیشه حیات خلوت اسرائیلی ها بوده است و این رژیم نفوذ بسیاری در این کشور دارد!