این بار قراره باهم میوه های آبنباتی درست کنیم. بهتر هست که با یک مدل میوه این کار رو انجام بدین یا فقط لیموترش یا سیب یا هر میوه ای که دوست دارید