قسمتی از سخنرانی حاج آقای لقمانی درباره شرایط زیارت علامه طباطبایی در حرم