بارون رو دوست نداشت از اون روز همیشه با خودم چتر می بردم بلکه دیدمش دوباره؛ کلیپ عاشقانه با صدای بارش باران برای استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ