روایتی ببینید از «فقر مرکب در کره‌ جنوبی» می‌دانید هر ۱۲ دقیقه یک نفر در کره‌ جنوبی ورشکست می‌شود! وقتی که رقم بدهی خانوادگی در کره به اندازه کل تولید ناخالص سالیانه این کشور می‌شود!