حجت الاسلام مومنی: باید در مسیر بندگی جلوتر رفته باشی، یعنی قبل محرم نماز نمیخوندی الان باید نماز خون شده باشی ...