یک بازی مهیج و لذت بخش دیگر البته بصورت خانوادگی بالای پشت بام منزل از سری برنامه های باهم بازی سیما