کلاکت/ مجتبی پوربخش مجری برنامه فوتبال یک خبری اشتباه را در برنامه اعلام کرد.