تب مالت یک بیمار مشترک بین انسان و دام است و عامل آن یک میکروب است و عوارض و مشکلات زیادی را به همراه دارد ،راه های انتقال آن به دو روش ........