- در این قسمت از آموزش ژیمناستیک به آموزش حرکت پشتک می پردازیم . این حرکت یکی از حرکات رو به جلو و چرخشی است که. . . .