کانال ویدئویی sedhosean

جستجو

دسته بندی‌ها

اخبار و حوادث

آموزشی

فیلم و سریال

مذهبی

موزیک ویدئو

کارتون و انیمیشن

طبیعت و حیات وحش

سیاسی

ورزشی

طنزوسرگرمی

همه موارد

فیلم های روز

sedhosean
لیست ویدئوها
ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
دسته‌بندی‌ها
اخبار و حوادثآموزشیفیلم و سریالمذهبیموزیک ویدئوکارتون و انیمیشنطبیعت و حیات وحشسیاسیورزشیطنزوسرگرمیهمه موارد
کار و فعالیت بیشتر
02':11''
564 0
کار و فعالیت بیشتر
کانال :sedhosean
روانشناسی تغییر با موضوع تقویت اراده و پشتکار و درمان تنبلیکار و فعالیت بیشتر
سحرخیزی
02':21''
2717 0
سحرخیزی
کانال :sedhosean
روانشناسی تغییر با موضوع تقویت اراده و پشتکار و درمان تنبلی سحرخیزی
قرار گذاشتن
01':38''
359 0
قرار گذاشتن
کانال :sedhosean
روانشناسی تغییر با موضوع تقویت اراده و پشتکار و درمان تنبلی قرار گذاشتن
ادبیات و زبان حال
01':30''
610 0
ادبیات و زبان حال
کانال :sedhosean
روانشناسی تغییر با موضوع تقویت اراده و پشتکار و درمان تنبلی ادبیات زبان حال
توجه به مجاورت ها
01':27''
368 0
توجه به مجاورت ها
کانال :sedhosean
روانشناسی تغییر با موضوع تقویت اراده و پشتکار و درمان تنبلی توجه به مجاورت ها
تقویت اراده و پشتکار 3
01':53''
5509 0
تقویت اراده و پشتکار 3
کانال :sedhosean
بخش سوم از روانشناسی تغییر با موضوع تقویت اراده و پشتکار و درمان تنبلی لذتهای تنبلی کردن
تقویت اراده و پشتکار 2
01':53''
12450 0
تقویت اراده و پشتکار 2
کانال :sedhosean
بخش دوم از روانشناسی تغییر با موضوع تقویت اراده و پشتکار و درمان تنبلی
تقویت اراده و پشتکار 1
01':46''
13183 0
تقویت اراده و پشتکار 1
کانال :sedhosean
بخش اول از روانشناسی تغییر با موضوع تقویت اراده و پشتکار و درمان تنبلی
ارتباط با جوان
00':48''
728 0
ارتباط با جوان
کانال :sedhosean
کلیپ کوتاه در مورد ارتباط با جوان در بیان شیوای استاد حورایی
نیاز عاطفی کودک
00':38''
705 0
نیاز عاطفی کودک
کانال :sedhosean
کلیپ کوتاه نیاز عاطفی کودک در بیان استاد سید مجتبی حورایی
مواجهه با مشکلات
00':37''
373 0
مواجهه با مشکلات
کانال :sedhosean
کلیپ کوتاه مواجهه با مشکلات در بیان استاد حورایی
تصمیم گیری نادرست
00':28''
928 0
تصمیم گیری نادرست
کانال :sedhosean
کلیپ کوتاه تصمیم گیری نادرست دربیان استادحورایی
لذت بردن از زندگی
00':35''
1355 0
لذت بردن از زندگی
کانال :sedhosean
کلیپ کوتاه لذت بردن از زندگی در بیان استاد حورایی
خانواده همسر کلیپ
00':41''
1205 0
خانواده همسر کلیپ
کانال :sedhosean
کلیپ کوتاه سخنان استاد حورایی در مورد اهمیت دادن به خانواده همسر
تصمیم گیری
00':38''
3168 0
تصمیم گیری
کانال :sedhosean
کلیپ کوتاه نحوه تصمیم گیری در بیان استاد حورایی
تربیت فرزند
00':39''
2488 0
تربیت فرزند
کانال :sedhosean
کلیپ کوتاه نحوه تربیت فرزند در سخنان استاد حورایی
تار بافی عنکبوت از نمای نزدیک
01':08''
1984 0
تار بافی عنکبوت از نمای نزدیک
کانال :sedhosean
تار بافی جالب عنکبوت از نمای نزدیک
شوخ طبعی
00':38''
1520 0
شوخ طبعی
کانال :sedhosean
کلیپ کوتاه سخنان دکتر حورایی در مورد شوخ طبعی
یک نکته در ارتباط با سالمندان
00':42''
737 0
یک نکته در ارتباط با سالمندان
کانال :sedhosean
کلیپ کوتاه یک نکته درباره سالمندان توسط استاد حورایی
افزایش قدرت WiFiبا یک روش ساده !!
01':11''
1526 0
افزایش قدرت WiFiبا یک روش ساده !!
کانال :sedhosean
افزایش قدرت WiFiبا یک روش ساده
ارتباط با انسان های خوب
00':47''
790 0
ارتباط با انسان های خوب
کانال :sedhosean
کلیپ کوتاه از ارتباط داشتن با انسان های خوب