خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
خطاطی
15':53''
26254 0
خطاطی
کانال :
آموزش خطاطی توسط آقای چیزفهم در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
آموزش خط با خودکار
11':24''
92677 0
آموزش خط با خودکار
کانال :
آموزش خطاطی با خودکار توسط آقای چیزفهم در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
آموزش خطاطی
16':12''
23640 0
آموزش خطاطی
کانال :
آموزش خطاطی توسط آقای چیزفهم در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
خطاطی با انگشتان دست
13':49''
5895 0
خطاطی با انگشتان دست
کانال :
هنر خطاطی با دست توسط خانم جنتی در برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و هفتم
12':41''
4529 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و هفتم
کانال :
حسرت نبرم به خواب آن مرداب...که آرام درون دشت شب خفته است...دریا یم و نیست باکم از طوفان....دریاهمه عمر خوابش آشفته است
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و ششم
13':28''
3849 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و ششم
کانال :
در نهان خانه ی جانم گل یاد تو درخشید......باغ صد خاطره خندید.......عطر صد خاطره پیچید......
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و پنجم
14':14''
4319 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و پنجم
کانال :
ای نام تو بهترین سرآغاز ....بی نام تو نامه کی کنم باز......همراه می شویم با استاد با نکاتی در باب اتصالات حرف لام
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و چهارم
15':41''
6653 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و چهارم
کانال :
مشقی دیگر را با استاد و هنر زیبایش همراه می شویم و نکات زیبای خوشنویسی را فرا می گیریم....
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و دوم
00':00''
2957 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و دوم
کانال :
باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد.... و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است..... همه ی چلچله ها برگشتند و طراوت را فریاد زدند...خاک جان یافته است.... تو چرا سنگ شدی؟  چرا این همه دل تنگ شدی؟ باز کن پنجره را و بهاران را باور کن.......
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و يكم
11':18''
3065 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و يكم
کانال :
با استاد و قلم زرینش همراه می شویم با یکی دیگر از ظرایف زیبای خوشنویسی.....  
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه
13':08''
3589 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه
کانال :
به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن....  واژه ای در قفس است....حرف های مثل یک تکه چمن روشن بود.... من به آنها گفتم آفتابی دم درگاه شما ست.... که اگر در بگشایی به رفتار شما می تابد.......  
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و نهم
09':33''
2873 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و نهم
کانال :
این قسمت با استاد و قلم زرینش همراه می شویم با کتابت چند ی از اسماء الله
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و هشتم
09':28''
2656 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و هشتم
کانال :
چشمی دارم همه پر از دیدن دوست...با دیده مرا خوش است چون دوست در اوست.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و هفتم
08':52''
2477 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و هفتم
کانال :
امشب ای ماه به درد دل من تسکینی.....آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی...کاهش جان تو من دانم من می دانم...که تو از دوری خورشید چه ها می بینی....
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و ششم
08':52''
2859 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و ششم
کانال :
30آری، آری، زندگی زیباست......زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست....گر بیفروزیش....رقص شعله اش در هر کران پیداست.... ورنه، خاموش است و خاموشی گناه ماست
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و پنجم
15':41''
2781 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و پنجم
کانال :
هرکه بر لوح جهان نقشی نافزاید ز خویش.... بی گمان چون نقش پا محو است در موج فنا......نقش هستی ساز باید نقش بر جا ماندنی .... تا چو جان خود جهان هم جاودان دارد تو را.....  
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و چهارم
11':35''
2967 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و چهارم
کانال :
زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است...در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است.....مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست..... از همین خاک جهان دگری ساختن است.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و سوم
12':39''
2619 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و سوم
کانال :
ای عشق همه بهانه از توست..... من خاموشم و این ترانه از توست.....آن بانگ بلند  صبحگاهی....وین زمزمه ی شبانه از توست......
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و دوم
13':14''
1560 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و دوم
کانال :
در این قسمت همراه می شویم با استاد و قلم زرینش با شعر زیبایی از شاعر گرانقدر شهریار  
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و يكم
11':18''
2354 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و يكم
کانال :
با استاد زبر دست همراه می شویم با مشق زیبایی از شعری بسیار زیبا
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهلم
10':09''
2252 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهلم
کانال :
در حلقه عشق جان فروشم.... بی حلقه ی او مباد گوشم .....پرورده ی عشق شد سرشتم......جز عشق مباد سرنوشتم..... یا رب به خدایی خداییت....  وانگه به کمال کبریایی .....از عمر من آنچه هست بر جای...... بستان و به عمر لیلی افزا......