خوشنویسی

جستجو

خوشنویسی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و ششم
13':28''
3943 6
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و ششم
کانال :
در نهان خانه ی جانم گل یاد تو درخشید......باغ صد خاطره خندید.......عطر صد خاطره پیچید......
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و دوم
00':00''
3024 6
آموزش شكسته نستعليق قسمت پنجاه و دوم
کانال :
باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد اقاقی ها را جشن می گیرد.... و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است..... همه ی چلچله ها برگشتند و طراوت را فریاد زدند...خاک جان یافته است.... تو چرا سنگ شدی؟ چرا این همه دل تنگ شدی؟ باز کن پنجره را و بهاران را باور کن.......
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و هشتم
09':28''
2696 6
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهل و هشتم
کانال :
چشمی دارم همه پر از دیدن دوست...با دیده مرا خوش است چون دوست در اوست.....
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و یک
11':32''
12397 5
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و یک
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای حافظ... گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس...
تدریس حرف ب خوشنویسی با خودکار
12':30''
4595 3
تدریس حرف ب خوشنویسی با خودکار
کانال :
تدریس حرف ب خوشنویسی با خودکار توسط آقای محمدعلی فراهانی مدرس خوشنویسی با خودکار در بخش هنری برنامه به خانه بر میگردیم شبکه پنج سیما ..
خطاطی 2
08':13''
2375 5
خطاطی 2
کانال :
آموزش هنری خطاطی توسط آقای نجف پور در بخش هنری برنامه به خانه می گردیم از شبکه پنج سیما
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و دو
04':51''
7946 5
آموزش شکسته نستعلیق قسمت شصت و دو
کانال :
با مشقی دیگر از استاد و شعر زیبای سعدی همراه میشویم ...مقدور من سریست که در پایت افکنم ، گر زان که التفات بدین مختصر کنی...
آموزش شکسته نستعلیق قسمت پنجاه و هشت
05':19''
5891 6
آموزش شکسته نستعلیق قسمت پنجاه و هشت
کانال :
آموزش سرمشق ای از مولانا ،بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشود... به قلم زرین استاد.
تذهیب (1)
06':37''
21208 7
تذهیب (1)
کانال :
معرفی هنر تذهیب و نگارگری ایرانی با حضور آقای جوانکار در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد
04':50''
6445 5
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای فریدون مشیری...به گلبانگ عید، گل سرخ شادی دمید، گل روی یاران خوش است، شکست غم روزگاران خوش است...
آموزش شكسته نستعليق قسمت پانزدهم
11':36''
3195 5
آموزش شكسته نستعليق قسمت پانزدهم
کانال :
باغبان گر پنچ روزی صحبت گل بایدش.....برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش....ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال....مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش....
آموزش شكسته نستعليق قسمت ششم
15':13''
6904 3
آموزش شكسته نستعليق قسمت ششم
کانال :
همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما....سنگ ما شیشه ما ، ناخن ما تیشه ی ما....دانم ای عشق قوی پنجه که منظور تو چیست....دست بردار نه ای تا نکنی ریشه ی ما.....عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش....هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ی ما....بااستاد همراه می شویم تا نکات زیبایی در باب اتصالات خط شکسته نستعلیق را بیاموزیم
آموزش شكسته نستعليق قسمت هفدهم
13':49''
3181 5
آموزش شكسته نستعليق قسمت هفدهم
کانال :
به کجا چنین شتابان؟...گون از نسیم پرسید....دل من گرفته زینجا , هوس سفر نداری؟....ز غبار این بیابان؟....همه آرزویم اما.... چه کنم که بسته پایم.......به کجا چنین شتابان؟....به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم....سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را...چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی....به شکوفه ها به باران...برسان سلام ما را....
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هفتم
12':04''
1723 5
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هفتم
کانال :
در این قسمت از برنامه ی زیبای خوشنویسی تو سط استاد شیر چی به اتصالات (ف) می رسیم پس با قلم و حرکات زیبای آن همراه می شویم.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت سيزدهم
16':01''
3045 5
آموزش شكسته نستعليق قسمت سيزدهم
کانال :
دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش....یا رب نوشته ی بد از یار ما بگردان.......باز هم در قسمتی دیگر نکات زیبایی در خوشنویسی یاد می گیرد همراه با استاد شیرچی
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و نهم
15':34''
2813 5
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و نهم
کانال :
- مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم....که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم ....این سرمشق زیبا را استاد ببینید چگونه زیبا به تحریر در می آورد
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و سوم
15':02''
2043 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و سوم
کانال :
ما قلم دست آن استادیم...خود نمی دانیم به کجا می رویم....با استاد همراه می شویم با کتابت این جمله ی زیبا
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هشتم
11':27''
3163 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هشتم
کانال :
تو را ای گران مایه دیرینه ایران......تو را ای گرامی گوهر دوست دارم....تو را ای کهن زاد بوم بزرگان.....بزرگ آفرین نامور دوست دارم.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و يكم
14':07''
3174 4
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و يكم
کانال :
- مشو در پیچ و تاب زندگی گم.... به هر حالت تبسم کن تبسم.....در قسمتی دیگر همراه می شویم با استاد زبر دست با هنر زیبای خوشنویسی
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و چهار
05':12''
13523 4
آموزش شکسته نستعلیق قسمت هفتاد و چهار
کانال :
سرمشقی دیگر از استاد با شعر زیبای سهراب سپهری ...مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر آب روان و خدایی که در این نزدیکیست...
آموزش شكسته نستعليق قسمت يازدهم
12':48''
2827 5
آموزش شكسته نستعليق قسمت يازدهم
کانال :
تا دلی آتش نگیرد ....حرف جانسوزی نگوید.....حال ما خواهی اگر...در گفته یما جستجو کن......با استاد همراه می شویم و نکات این خط نیاکانی را می آموزیم