دفاع شخصی

جستجو

دفاع شخصی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
80 تکنیک دفاع شخصی در جوجیتسو گریسی
07':42''
17498 0
80 تکنیک دفاع شخصی در جوجیتسو گریسی
کانال :
آموزش 80 تکنیک دفاع شخصی در جوجیتسو گریسی
10 تکنیک دفاع شخصی خیابانی
02':21''
15597 0
10 تکنیک دفاع شخصی خیابانی
کانال :
آموزش 10 تکنیک دفاع شخصی خیابانی .
دفاع کارد یا سرنیزه
01':04''
4930 0
دفاع کارد یا سرنیزه
کانال :
آموزش دفاع شخصی و دفاع کارد یا سر نیزه .
دفاع شخصی اسلحه ژسه
00':52''
6128 0
دفاع شخصی اسلحه ژسه
کانال :
آموزش دفاع شخصی اسلحه ژ3 .
آموزش نانچیکو / قسمت هفتم
02':31''
6676 0
آموزش نانچیکو / قسمت هفتم
کانال :
قسمت هفتم از آموزش کار با نانچیکو، آموزش آکادمیک و اصولی دفاع شخصی و سلاح سرد استاد سید محمد حسینی دبیر تانگ سودو کشور تهران .
آموزش نانچیکو  / قسمت ششم
02':12''
12513 0
آموزش نانچیکو / قسمت ششم
کانال :
قسمت ششم از آموزش کار با نانچیکو، آموزش آکادمیک و اصولی دفاع شخصی و سلاح سرد استاد سید محمد حسینی دبیر تانگ سودو کشور تهران .
آموزش نانچیکو / قسمت پنجم
02':05''
7427 0
آموزش نانچیکو / قسمت پنجم
کانال :
قسمت پنجم از آموزش کار با نانچیکو، آموزش آکادمیک و اصولی دفاع شخصی و سلاح سرد استاد سید محمد حسینی دبیر تانگ سودو کشور تهران
آموزش نانچیکو / قسمت چهارم
01':01''
7771 0
آموزش نانچیکو / قسمت چهارم
کانال :
قسمت چهارم از آموزش کار با نانچیکو، آموزش آکادمیک و اصولی دفاع شخصی و سلاح سرد استاد سید محمد حسینی دبیر تانگ سودو کشور تهران
آموزش نانچیکو / قسمت سوم
00':48''
6739 0
آموزش نانچیکو / قسمت سوم
کانال :
قسمت سوم از آموزش کار با نانچیکو، آموزش آکادمیک و اصولی دفاع شخصی و سلاح سرد استاد سید محمد حسینی دبیر تانگ سودو کشور تهران
آموزش نانچیکو / قسمت دوم
01':17''
18536 0
آموزش نانچیکو / قسمت دوم
کانال :
قسمت دوم آموزش کار با نانچیکو، آموزش آکادمیک و اصولی دفاع شخصی و نانچیکو استاد محمد حسینی دبیر تانگ سودو کشور تهران .
15 تکنیک دفاع چاقو
02':51''
1690 0
15 تکنیک دفاع چاقو
کانال :
15 تکنیک دفاع چاقو آموزش توسط استاد مهدی نمازی رئیس وبنیانگذار سبک بین المللی تک گونگ موسول ایران.
آموزش نانچیکو / قسمت اول
01':18''
40955 0
آموزش نانچیکو / قسمت اول
کانال :
آموزش آکادمیک و اصولی دفاع شخصی ، نانچیکو و انواع سلاح سرد استاد محمد حسینی دبیر سبک تانگ سودو کشور تهران
آموزش دفاع شخصی / رهایی از جلو
00':25''
4018 0
آموزش دفاع شخصی / رهایی از جلو
کانال :
آموزش دفاع شخصی و سلاح سرد استاد محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو .
آموزش دفاع شخصی / رهایی یقه
00':27''
3858 0
آموزش دفاع شخصی / رهایی یقه
کانال :
آموزش دفاع شخصی و سلاح سرد استاد محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو .
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۱۰
00':38''
2382 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۱۰
کانال :
آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک 10 توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۹
00':45''
1609 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۹
کانال :
آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک 9 توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .
دفاع شخصی چاقو / تکنیک 8
01':02''
4584 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک 8
کانال :
آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک 8 توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .
دفاع شخصی چاقو / تکنیک 7
00':58''
1680 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک 7
کانال :
آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک 7 توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۶
00':30''
2007 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۶
کانال :
آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک 6 توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۵
01':21''
1779 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۵
کانال :
آموزش دفاع شخصی چاقو تکنیک 5 توسط سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۴
00':27''
1372 0
دفاع شخصی چاقو / تکنیک ۴
کانال :
آموزش دفاع شخصی چاقو سید محمد حسینی دبیر کل فدراسیون آسیایی تانگ سودو تهران .