عمو پورنگ

جستجو

عمو پورنگ

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کلبه عمو پورنگ؛ چی بود چی شد!
02':03''
162 1
کلبه عمو پورنگ؛ چی بود چی شد!
کانال :
خسته شدن گاگول از انجام کارهای خونه توی برنامه کلبه عموپورنگ.
کلبه عمو پورنگ؛ خدا خر رو شناخت شاخش نداد
01':51''
108 1
کلبه عمو پورنگ؛ خدا خر رو شناخت شاخش نداد
کانال :
وقتی خرمن سر به سر بزی می گذاره.
کلبه عمو پورنگ؛ رتیل چتر باز
00':43''
71 0
کلبه عمو پورنگ؛ رتیل چتر باز
کانال :
رتیل کلبه عموپورنگ به گاگول و خانوادش یاد میده که قیافه بگیرن.