عمو پورنگ

جستجو

عمو پورنگ

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کلبه عمو پورنگ ؛ وقت طلاست
44':51''
1656 9
کلبه عمو پورنگ ؛ وقت طلاست
کانال :
دانلود فیلم کامل برنامه کودک کلبه عمو پورنگ؛ قسمت «وقت طلاست»
بچه محل 2 | قسمت 26
44':32''
13788 6
بچه محل 2 | قسمت 26
کانال :
داستان بچه محل درباره سه ماه بعد از انتشار ویروس کرونا است که زندگی افراد باید تا حدودی به حالت عادی برگردد اما اهالی محل هنوز تاثیراتی از دوران کرونا روی رفتارشان دیده میشود و با ورود یک حامی محیط زیست به محله، عمو پورنگ هم با او همراه شده و قصد دارند همه را حامی محیط زیست کنند.
کلبه عمو پورنگ قسمت نهم؛ غرور کاذب
42':45''
2045 6
کلبه عمو پورنگ قسمت نهم؛ غرور کاذب
کانال :
در قسمت نهم برنامه کودک کلبه عمو پورنگ با عنوان «غرور کاذب» عمو پورنگ لباس محلی و سنتی یکی از اقوام ایرانی رو میپوشه.
برنامه کلبه عمو پورنگ؛ قسمت مرغ همسایه غازه
49':57''
1889 9
برنامه کلبه عمو پورنگ؛ قسمت مرغ همسایه غازه
کانال :
«عمو پورنگ» که در هر برنامه لباس محلی یکی از اقوام ایرانی را به تن دارد ، برای فرار از شلوغی و آلودگی هوای شهر از محل سکونت خود به مزرعه یکی از دوستانش به نام مرد کهن نقل مکان کرده‌است تا در آنجا به آرامش روحی و ذهنی برسد. قسمت سوم مرغ همسایه غازه.
قسمت چهارم کلبه عموپورنگ؛ شاهدت کیه؟ دمم!
50':43''
1052 9
قسمت چهارم کلبه عموپورنگ؛ شاهدت کیه؟ دمم!
کانال :
در قسمت چهارم برنامه کودک کلبه عمو پورنگ با عنوان «شاهدت کیه، دمم» عمو پورنگ لباس محلی و سنتی شهرستان تربت حیدریه از استان خراسان رو میپوشه.
کلبه عمو پورنگ؛ قسمت پنجم کاه از خودت نیست
47':23''
1448 7
کلبه عمو پورنگ؛ قسمت پنجم کاه از خودت نیست
کانال :
در قسمت پنجم برنامه کودک کلبه عمو پورنگ با عنوان «کاه از خودت نیست کاه دون که از خودته» عمو پورنگ لباس محلی و سنتی کردی رو میپوشه.
فصل سوم سریال بچه محل؛ آخرین قسمت
45':11''
3706 6
فصل سوم سریال بچه محل؛ آخرین قسمت
کانال :
برنامه کودک بچه محل در پنجاه قسمت با حضور شخصیت هایی مانند حامد آهنگی، داریوش فرضایی، فریبا نادری و ... از شبکه دو سیما پخش شد.
کلبه عمو پورنگ؛ مگه گوسفند هم آموزش می بینه؟
00':22''
2923 5
کلبه عمو پورنگ؛ مگه گوسفند هم آموزش می بینه؟
کانال :
وقتی بگو آموزش های ورود به گله را خوب یاد نگرفته.
بچه محل 2 | قسمت 35
47':15''
10194 7
بچه محل 2 | قسمت 35
کانال :
داستان بچه محل درباره سه ماه بعد از انتشار ویروس کرونا است که زندگی افراد باید تا حدودی به حالت عادی برگردد اما اهالی محل هنوز تاثیراتی از دوران کرونا روی رفتارشان دیده میشود و با ورود یک حامی محیط زیست به محله، عمو پورنگ هم با او همراه شده و قصد دارند همه را حامی محیط زیست کنند.
کلبه عمو پورنگ؛ چطوری گوگوری مگوری؟
01':39''
1107 4
کلبه عمو پورنگ؛ چطوری گوگوری مگوری؟
کانال :
وقتی غول چماق می خواد زباله رو روز بگذاره دم در.
کلبه عمو پورنگ قسمت ششم؛ با هم بخندیم به هم نخندیم
47':06''
780 4
کلبه عمو پورنگ قسمت ششم؛ با هم بخندیم به هم نخندیم
کانال :
در قسمت ششم برنامه کودک کلبه عمو پورنگ با عنوان «با هم بخندیم به هم نخندیم» عمو پورنگ لباس محلی و سنتی یکی از اقوام ایرانی رو میپوشه.
بچه محل 2 | قسمت 37
45':37''
12297 4
بچه محل 2 | قسمت 37
کانال :
داستان بچه محل درباره سه ماه بعد از انتشار ویروس کرونا است که زندگی افراد باید تا حدودی به حالت عادی برگردد اما اهالی محل هنوز تاثیراتی از دوران کرونا روی رفتارشان دیده میشود و با ورود یک حامی محیط زیست به محله، عمو پورنگ هم با او همراه شده و قصد دارند همه را حامی محیط زیست کنند.
ترانه گاو نر اومده در برنامه کلبه عمو پورنگ
00':54''
1348 6
ترانه گاو نر اومده در برنامه کلبه عمو پورنگ
کانال :
ترانه خواندن شاد گاوی برای دوستانش.
بچه محل 2 | قسمت 38
46':59''
21830 3
بچه محل 2 | قسمت 38
کانال :
داستان بچه محل درباره سه ماه بعد از انتشار ویروس کرونا است که زندگی افراد باید تا حدودی به حالت عادی برگردد اما اهالی محل هنوز تاثیراتی از دوران کرونا روی رفتارشان دیده میشود و با ورود یک حامی محیط زیست به محله، عمو پورنگ هم با او همراه شده و قصد دارند همه را حامی محیط زیست کنند.
کلبه عموپورنگ این قسمت شیره جوانی
43':28''
1116 3
کلبه عموپورنگ این قسمت شیره جوانی
کانال :
دانلود فیلم کامل برنامه کودک کلبه عمو پورنگ؛ قسمت شیره جوانی.
کلبه عموپورنگ؛ قسمت 5 شوخی بی جا
53':20''
1614 3
کلبه عموپورنگ؛ قسمت 5 شوخی بی جا
کانال :
قسمت پنجم برنامه کلبه «عمو پورنگ» که در هر برنامه لباس محلی یکی از اقوام ایرانی را به تن دارد ، برای فرار از شلوغی و آلودگی هوای شهر از محل سکونت خود به مزرعه یکی از دوستانش به نام مرد کهن نقل مکان کرده‌است تا در آنجا به آرامش روحی و ذهنی برسد. قسمت دوم شوخی بیجا. rs۳۱ ۰۲ (۳)
بچه محل 2 | قسمت 19
47':17''
11101 5
بچه محل 2 | قسمت 19
کانال :
داستان بچه محل درباره سه ماه بعد از انتشار ویروس کرونا است که زندگی افراد باید تا حدودی به حالت عادی برگردد اما اهالی محل هنوز تاثیراتی از دوران کرونا روی رفتارشان دیده میشود و با ورود یک حامی محیط زیست به محله، عمو پورنگ هم با او همراه شده و قصد دارند همه را حامی محیط زیست کنند.
کلبه عمو پورنگ؛ خانم دکتر رو دیوونه کرد!
01':03''
591 2
کلبه عمو پورنگ؛ خانم دکتر رو دیوونه کرد!
کانال :
ببینید خانوم ببعی چه بلایی سر خانوم دکتر میاره.
بچه محل 2 | قسمت 16
45':54''
2792 3
بچه محل 2 | قسمت 16
کانال :
داستان بچه محل درباره سه ماه بعد از انتشار ویروس کرونا است که زندگی افراد باید تا حدودی به حالت عادی برگردد اما اهالی محل هنوز تاثیراتی از دوران کرونا روی رفتارشان دیده میشود و با ورود یک حامی محیط زیست به محله، عمو پورنگ هم با او همراه شده و قصد دارند همه را حامی محیط زیست کنند.
کلبه عمو پورنگ؛ انتخاب سخت گوسفندی
01':33''
657 4
کلبه عمو پورنگ؛ انتخاب سخت گوسفندی
کانال :
انتخاب سخت گوسفند برای ماندن و رفتن.
کلبه عمو پورنگ قسمت هشتم 8؛ جبران محبت
43':53''
1175 1
کلبه عمو پورنگ قسمت هشتم 8؛ جبران محبت
کانال :
در قسمت هشتم برنامه کودک کلبه عمو پورنگ با عنوان «جبران محبت» عمو پورنگ لباس محلی و سنتی یکی از اقوام ایرانی رو میپوشه.