آموزشی

جستجو

آموزشی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
آموزش زبان قسمت(57)
18':24''
5744 9
آموزش زبان قسمت(57)
کانال :
در این درس معنی و کاربرد کلمات maybe و might را بررسی میکنیم
آموزش زبان قسمت(56)
18':24''
5522 14
آموزش زبان قسمت(56)
کانال :
در این قسمت از مجموعه دیالوگ چگونگی ساخت و کاربرد جملات را با افعال will و would و shall را با هم می بینیم و آنها را با هم مقایسه می کنیم
آموزش زبان قسمت(55)
19':24''
5535 18
آموزش زبان قسمت(55)
کانال :
در این برنامه با عبارات جدیدی آشنا می شویم و چگونگی کاربرد منفی کلمه ی Should را یاد می گیریم
آموزش زبان قسمت(54)
19':20''
5966 17
آموزش زبان قسمت(54)
کانال :
ما در مکالمات روزمره از کلمه باید در معانی مختلفی استفاده می کنیم این برنامه را ببینید تا با کلمه ی Should و معانی و کاربرد های آن بیشتر آشنا شویم
آموزش زبان قسمت(53)
17':36''
5207 20
آموزش زبان قسمت(53)
کانال :
در این قسمت از مجموعه ی دیالوگ واژه ها و عبارات جدیدی را یاد می گیریم و نحوه ی کاربرد آنها را بررسی می کنیم
آموزش زبان قسمت(52)
19':40''
6224 26
آموزش زبان قسمت(52)
کانال :
آموزش زبان قسمت(51)
18':53''
5303 12
آموزش زبان قسمت(51)
کانال :
در این قسمت از مجموعه ی دیالوگ به چگونگی ساخت افعال حال کامل یا ماضی نقلی می پردازیم کاری که از زمان قبل شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد
آموزش زبان قسمت(50)
20':13''
5488 16
آموزش زبان قسمت(50)
کانال :
در این درس لغاتی را که برای بیان کارهای مستمر که به صورت روزانه یا هفتگی و یا ماهانه انجام می شود را بررسی می کنیم
آموزش زبان قسمت(49)
18':45''
5567 18
آموزش زبان قسمت(49)
کانال :
در این درس به بررسی و مقایسه صفات می پردازیم
آموزش زبان قسمت(48)
18':34''
5858 14
آموزش زبان قسمت(48)
کانال :
در این درس هم صفات گوناگون را مورد بحث قرار می دهیم و مشاهده می کنیم که هر کدام چگونه به صفات برتر یا برترین تبدیل می شوند.
آموزش زبان قسمت(47)
19':10''
5578 18
آموزش زبان قسمت(47)
کانال :
در این درس کاربرد و نحوه ی ساخت صفات برتر و برترین (عالی) را بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می دهیم
آموزش زبان قسمت(46)
18':27''
5991 21
آموزش زبان قسمت(46)
کانال :
- در این قسمت درس قبلی را که در مورد صفات تفضیلی بود ادامه می دهیم
آموزش زبان قسمت(45)
19':30''
6669 23
آموزش زبان قسمت(45)
کانال :
از این درس تا چند درس آینده صفات تفضیلی را مورد بحث قرار می دهیم مانند خوب ، خوب تر ،خوب ترین و یا تند ، تندتر ، تندترین و.... آِنها صفات تفضیلی هستند
آموزش زبان قسمت(44)
19':18''
5970 16
آموزش زبان قسمت(44)
کانال :
در این درس تفاوت های some و any را بیان می کنیم و نحوه ی پرسش در مورد اشیا غیر قابل شمارش مانند آب و شکر و اشیا قابل شمارش مانند کتاب و دفتر را مورد توجه قرار می دهیم
آموزش زبان قسمت(43)
18':41''
6049 23
آموزش زبان قسمت(43)
کانال :
در این قسمت از مجموعه ی دیالوگ انواع مکالمات و تماس ها و اصطلاحات و عباراتی که در این مکالمات و تماس ها استفاده می شود ، بیان می شود.
آموزش زبان قسمت(42)
19':58''
6691 20
آموزش زبان قسمت(42)
کانال :
در این درس باز هم جملاتی مربوط به زمان گذشته را می شنویم ،کاربرد was و were که گذشته ی is و are هستند و همچنین شیوه ی سوالی کردن و منفی کردن جملات نیز در این درس مورد تاکید قرار گرفته است
آموزش زبان قسمت(41)
19':25''
6237 21
آموزش زبان قسمت(41)
کانال :
در این درس به بحث درمورد گذشته ی can یعنی could و کاربرد های آن می پردازیم
آموزش زبان قسمت(40)
19':55''
6306 20
آموزش زبان قسمت(40)
کانال :
در این درس نیز در مورد زمان گذشته و کاربرد Did در جملات انگلیسی و سوالی کردن آن و نحوه ی پاسخ دادن به این سوالات را می بینیم و همچنین نمونه هایی از افعال بی قاعده که در گذشته تغییر شکل پیدا می کنند را می بینیم
آموزش زبان قسمت(39)
19':21''
6083 20
آموزش زبان قسمت(39)
کانال :
در این درس با گذشته ی Do یعنی Did آشنا می شویم که در بیان زمان گذشته کاربرد زیادی دارد
آموزش زبان قسمت(38)
20':14''
6321 21
آموزش زبان قسمت(38)
کانال :
در این درس واژه های جدیدی را مورد بحث قرار می دهیم ،واژه هایی در مورد سلامتی و بیماری و در کنار آن اصطلاحات و عبارات جدیدی را یاد می گیریم
آموزش زبان قسمت(37)
16':52''
6415 20
آموزش زبان قسمت(37)
کانال :
در این درس عباراتی را که برای انجام کار در آینده به کار می روند را بررسی می کنیم