آموزشی

جستجو

آموزشی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
لقمه اسفناج و مرغ
13':36''
6007 0
لقمه اسفناج و مرغ
کانال :
آموزش لقمه اسفناج و مرغ توسط خانم حسینی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
پلو مخلوط هندی
19':58''
4501 0
پلو مخلوط هندی
کانال :
 آموزش پلو مخلوط هندی توسط خانم محمدلو در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
بافت کفش
08':59''
39970 0
بافت کفش
کانال :
آموزش بافت کفش توسط خانم رنجبر در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
دوخت ردا
10':14''
27495 0
دوخت ردا
کانال :
 آموزش دوخت ردا توسط خانم عابدی
رشته پلو مرصع
12':57''
1462 0
رشته پلو مرصع
کانال :
 آموزش رشته پلو مرصع توسط خانم حسینی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
بافت پاپوش
17':33''
20081 0
بافت پاپوش
کانال :
آموزش بافت پاپوش توسط خانم بیات در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آش ماش
10':53''
570 0
آش ماش
کانال :
 آموزش آش ماش توسط خانم الوند در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش دستخط آسان با خودکار
08':55''
4324 0
آموزش دستخط آسان با خودکار
کانال :
آموزش دستخط آسان با خودکار توسط آقای فتحی خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
دوخت کیف پارچه ای
09':15''
11840 0
دوخت کیف پارچه ای
کانال :
آموزش دوخت کیف پارچه ای توسط خانم زارع در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
حلوای زنجبیلی
16':42''
8482 0
حلوای زنجبیلی
کانال :
آموزش حلوای زنجبیلی توسط خانم فلاحی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
لازانیای مرغ و سبزیجات
16':05''
1475 0
لازانیای مرغ و سبزیجات
کانال :
لازانیای مرغ و سبزیجات توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .
تست مرغ مکزیکی
16':27''
2987 0
تست مرغ مکزیکی
کانال :
آموزش تست مرغ مکزیکی توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .
کوفته سماق
18':55''
4832 0
کوفته سماق
کانال :
آموزش کوفته سماق توسط خانم مهدیان در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش شیرینی کماج
15':08''
10861 0
آموزش شیرینی کماج
کانال :
آموزش شیرینی کماج توسط خانم شیرالی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
طراحی چهره سردار سلیمانی
10':06''
3436 0
طراحی چهره سردار سلیمانی
کانال :
طراحی چهره سردار سلیمانی توسط خانم میرعظیم در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
ساندویچ مرغ و جوانه
11':52''
2176 0
ساندویچ مرغ و جوانه
کانال :
طرز تهیه ساندویچ مرغ و جوانه توسط خانم دوریش در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
خورش ماهی
10':16''
1375 0
خورش ماهی
کانال :
آموزش خورش ماهی توسط خانم بهجویان در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
آموزش هنر کچه
10':50''
7383 0
آموزش هنر کچه
کانال :
ادامه آموزش هنر کچه توسط خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .
پاستا با سس ریحان
12':52''
618 0
پاستا با سس ریحان
کانال :
طرز پخت پاستا با سس ریحان توسط سامان گلریز در برنامه بهونه شبکه سوم سیما .
سقوط آموزش و پروش سقوط یک جامعه
00':44''
550 0
سقوط آموزش و پروش سقوط یک جامعه
کانال :
پایه تربیت جامعه در مدارس و دانش آموزان شکل می گیرد
نقاشی خط
14':06''
2045 0
نقاشی خط
کانال :
آموزش نقاشی خط توسط آقای مینایی فرد هنرمند خطاط در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما .