آموزشی

جستجو

آموزشی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و پنجم
13':06''
2082 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و پنجم
کانال :
-  با استاد شیرچی همراه می شویم با مشق شعری از سهراب سپهری  
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و چهارم
13':23''
2329 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و چهارم
کانال :
مشق دیگری از مشاقی های عشق را با استاد و قلم زرینش  را با هم ببینیم  
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و سوم
08':03''
2249 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و سوم
کانال :
با استاد و قلم جادویی همراه می شویم با خلق آثار بسیار زیبا و تاثیر گذار
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و دوم
12':34''
1938 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و دوم
کانال :
الهی ...به زیبایی سادگی...به والایی  اوج افتادگی...رهایم مکن جز به بند غمت.....اسیرم مکن جز به  آزادگی......
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و يكم
12':38''
2296 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي و يكم
کانال :
خوش گرفتی از من بیدل سراغ ...... یاد من کن تا که سوزد این چراغ .....همراه می ویم با استاد با سرمشقی بسیار زیبا
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي ام
15':19''
2371 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت سي ام
کانال :
آری، آری، زندگی زیباست......زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست....گر بیفروزیش....رقص شعله اش در هر کران پیداست....
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و نهم
15':34''
2756 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و نهم
کانال :
-   مرا به هیچ بدادی و من هنوز  بر آنم....که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم ....این سرمشق زیبا را استاد ببینید چگونه زیبا به تحریر در می آورد
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هشتم
11':27''
3063 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هشتم
کانال :
تو را ای گران مایه دیرینه ایران......تو را ای گرامی گوهر دوست دارم....تو را ای کهن زاد بوم بزرگان.....بزرگ آفرین نامور دوست دارم.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هفتم
12':04''
1686 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و هفتم
کانال :
در این قسمت از برنامه ی زیبای خوشنویسی تو سط استاد شیر چی به اتصالات (ف) می رسیم پس با قلم و حرکات زیبای آن همراه می شویم.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و ششم
10':56''
1266 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و ششم
کانال :
هر که بر لوح جهان نقشی نیفزاید ز خویش.... بی گمان چون نقش پا محو است در موج فنا
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و پنجم
16':26''
2146 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و پنجم
کانال :
با استاد و قلم جادویی همراه می شویم با خلق آثار بسیار زیبا و تاثیر گذار
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و چهارم
09':42''
1962 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و چهارم
کانال :
در این قسمت همراه می شویم با استاد با یادگیری نکات زیبای کتابت  اتصالات و مفردات
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و سوم
15':02''
1969 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و سوم
کانال :
ما قلم دست آن استادیم...خود نمی دانیم به کجا می رویم....با استاد همراه می شویم با کتابت این جمله ی زیبا
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و دوم
19':30''
2096 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و دوم
کانال :
-     ای دل به کمال عشق آراستمت ....ازهر چه به غیر عشق  پیراستمت.....یک عمر اگر سوختم و کاستمت..... امروز چنان شدی که می خواستمت......
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و يكم
14':07''
3127 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيست و يكم
کانال :
-  مشو در پیچ و تاب زندگی گم.... به هر حالت تبسم کن تبسم.....در قسمتی دیگر همراه می شویم با استاد زبر دست با هنر زیبای خوشنویسی
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيستم
12':20''
3436 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت بيستم
کانال :
-   دراین قسمت استاد شیرچی در رابطه با مرکب و مشخصات مرکب  خوب و لیقه صحبت خواهند کرد و نکات ظریفی را در این باب یاد آور خواهند شد.....  
آموزش شكسته نستعليق قسمت نوزدهم
12':09''
2277 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت نوزدهم
کانال :
شادی روی تو  !.....ای دیده به دیدار تو شاد.....باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست....تازه ،.....عطر افشان... گلباران باد....
آموزش شكسته نستعليق قسمت هجدهم
12':42''
2666 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت هجدهم
کانال :
با استاد شیرچی همراه می شویم با نکاتی در مورد اتصالات ر – و  اتتصالاتی که در شکسته نستعلیق زیتد کاربد دارند.....
آموزش شكسته نستعليق قسمت هفدهم
13':49''
2986 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت هفدهم
کانال :
به کجا چنین شتابان؟...گون از نسیم پرسید....دل من گرفته زینجا , هوس سفر نداری؟....ز غبار این بیابان؟....همه آرزویم اما.... چه کنم که بسته پایم.......به کجا چنین شتابان؟....به هر آن کجا که باشد بجز این سرا سرایم....سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را...چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی....به شکوفه ها به باران...برسان سلام ما را....
آموزش شكسته نستعليق قسمت پانزدهم
11':36''
3121 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت پانزدهم
کانال :
باغبان گر پنچ روزی صحبت گل بایدش.....برجفای خار هجران صبر بلبل بایدش....ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال....مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش....
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهاردهم
20':14''
12563 0
آموزش شكسته نستعليق قسمت چهاردهم
کانال :
باری اگر روزی کسی از من بپرسد.... چندی که در روی زمین بودی چه کردی؟.....من می گشایم پیش رویش دفترم را.....گریان و خندان بر می افرازم سرم را.......با استاد اسرافیل شیر چی همراع می شویم با ظرایف زیبای خط نستعلیق