دو بازیکن فوتبال سابق کانادا در مراسمی با هم درگیر شدند . تصاویری از زد و خورد این دو بازیکن کهنه کار .