انگار اومد رو قلب من فرود / خنجری که سرت را از پیکرت ربود / اونکه سرتو از پیکرت برید / فکری به حال دل زینب نکرده بود ... نوحه سینه زنی از زبانحال عقیله بنی هاشم بر بالای پیکر ابا عبدالله علیه السلام با نوای محمد حسین حدادیان در روز عاشورای 1389.