بخش اول از سخنرانی حضرت آیت الله وحید خراسانی (حفظه الله) در باب معرفی اصول معرفت حضرت سیدالشهدا (ع) و راه و آیین آن حضرت .