مراقبم قابلمه سرنره؟ معاون مسلح یا غیر مسلح ! مسئله این است!!/ چرا در جلسه مجلس دهها نفر غایبند؟!/ اورژانس فرهنگی و آبگوشت ناشران!!/ سه میلیون نفر که «عددی» نیستند؟/ خون مسئولان در شیشه/ تغاری بشکند ماستی بریزد .../ پل قدیم یا پل جدید یا زدن به آب؟؟ / محاکمه خبر برای تصویری که نشان داده نشد!!/ حقوق مادام العمد سیاسی!!/