نماهنگ آزادی با شعر و دکلمه ی صابر خراسانی و آهنگسازی حسین بابایی تقدیم به تمام آزاد مردان جهان که به دنبال آزادی و سرفرازی اند.« آسمان در پشت یک ابر سیاه/ دست وپایش در قل و زنجیر بود».