بیان مضرات مصرف آب سرد مخصوصا در هنگام غذا بر بدن انسان از زبان دکتر غلامرضا کرد افشاری متخصص طب سنتی .