شاید بسیاری از ما شاهد دل دردهای مشکل ساز و آزاردهنده کودکان شیرخوار و تازه متولد شده بوده ایم، دکتر غلامرضا کرد افشاری متخصص طب سنتی راههایی را برای حل این مشکل پیشنهاد کرده اند که شنیدن آن خالی از لطف نیست .