معرفی نرم افزاری که در بخش جستجو قوی تر از ویندوز عمل می کند و سرعت پایین ویندوز را نیز جبران کرده، برنامه ای سریع و در عین حال کم حجم.