در این قسمت شاهد احضار روح در برنامه شوک هستیم که بسیار جالب و دیدنی است و به همه ی آنهایی که به این مسائل اعتقاد دارند یک درس بزرگ می دهد.