باز هم در برنامه خوب گلخانه شاهد حضور یکی دیگر از مجریان موفق و جوان سیما هستیم و او کسی نیست جز سید علی ضیا مجری برنامه نیمروز.