بعضی وقتا ویروسی ناشناس وارد رایانه ی شما میشه که این ویروس توسط یه سری از افراد طراحی می شه که این ویروس به تمام رایانه ها انتقال پیدا می کنه و تمام رایانه رو مختل میکنه در این بخش از برنامه با چند ترفند برای خلاصی از این نوع ویروسها آشنا خواهید شد.